Opakované platby za SEO služby


Abyste nemuseli hlídat nově došlé faktury a stále dokola vyplňovat platební údaje při jejich úhradě, nabízíme Vám možnost opakovaných plateb. Ušetříte si zbytečnou administrativu a vyhnete se chybám při zadávání platebních údajů.

Práce na SEO a zvyšování pozic Vašeho webu se tak nezastaví.

Opakované platby vás navíc k ničemu nezavazují, můžete je kdykoli ukončit.


Základní pojmy

Prodejcem je společnost Geminet s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, Praha 4, 140 00, IČ 25652702, neplátce DPH.

Zákazníkem je osoba čerpající služby dodávané prodejcem.

Službou rozumíme SEO balíček (v ceně uvedené v objednávce nebo na vystavené faktuře). 

Opakovanými platbami rozumíme platby za služby automaticky strhávané z platební karty zákazníka.


Pravidla opakovaných plateb za SEO balíčky

 • S těmito pravidly opakovaných plateb je zákazník seznámen v objednávce služby, popř. v e-mailu s fakturou za zakoupenou službu.
 • Zaplacením služby platební kartou dává zákazník souhlas k autorizaci použité karty pro automatické strhávání plateb za objednané služby v dalších obdobích.
 • Souhlas zákazníka s opakovanými platbami trvá po dobu čerpání služby, nebo dokud nedojde k ukončení opakovaných plateb na žádost zákazníka.
 • Automaticky strhávaná částka a perioda opakovaných plateb odpovídá ceně a období zakoupené služby.
 • Dojde-li ke změně parametrů služby (např. typ tarifu a jeho období), budou odpovídajícím způsobem automaticky změněny také parametry opakovaných plateb (cena služby a perioda platby).
 • 7 dní před každým automatickým stržením platby z karty bude zákazník e-mailem informován o objednané službě, její ceně a termínu stržení platby.
 • Součástí e-mailu bude faktura za objednanou službu.
 • Po každém automatickém stržení platby bude zákazník o provedené platbě vyrozuměn e-mailem, jehož součástí bude zaplacená faktura za zakoupenou službu.
 • V případě neúspěšného stržení platby z karty bude zákazníkovi zaslán e-mail o tom, že platba neproběhla, a pokyny, jak v této situaci postupovat. Zejména jak uhradit fakturu jiným způsobem, aby nedošlo k neočekávanému omezení SEO prací.
 • Zákazník může pro opakované platby autorizovat jinou platební kartu, než která byla používána do té doby (např. v situaci, kdy dojde k expiraci karty). To provede tak, že vystavenou fakturu zaplatí jinou platební kartou ještě před automatickým stržením platby z původní karty. Karta použitá při této platbě bude autorizována pro opakované platby místo původní karty.
 • Zákazník může opakované platby kdykoli ukončit, a to kontaktováním prodejce (e-mailem na adrese info@seo-geminet.cz nebo telefonicky na čísle +420 728 671 624.


Opakované platby jsou technicky zajišťovány platební bránou společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Veškeré platební údaje jsou zpracovávány pomocí šifrovaného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.