Emailing 2. část

Zde vidíte, jak může vypadat další pokračování emailingu. Většinou se ale druhý e-mail posílá automaticky aniž by se čekalo na vyžádání od zájemce. 

Ono by také žádné nemuselo přijít:) 

Ne že by nechtěl i když to je také možné, ale že se k tomu z nejrůznějších důvodů nemusí dostat, protože ho něco vyruší.

A tuto cestičku, jak návštěvníka přetvořit na zákazníka, je potřeba pořádně umést, protože časem se z ní stane stroj na peníze.