Zpětný odkaz - co to je?

12.11.2016

Zjistil jsem, že někteří lidé i když se pohybují na internetu, stále nevědí co to je zpětný odkaz a k čemu slouží. 

Zpětný odkaz je text nebo obrázek, na který se dá kliknout a dostanete se tak na jiný web. 

Čím více zpětných odkazů na jiných webech odkazuje na Váš web, tím je to pro něj lepší. 

Budování zpětných odkazů nebo-li tvorba zpětných odkazů se jmenuje linkbuilding.

Linkbuilding se dříve prováděl pomocí zápisů do katalogů, to se dnes již nedělá. Můžete se sice zapsat do pár katalogů, které ještě mají smysl jako firmy.cz nebo najisto.cz ale neočekávejte od toho žádné razantní zvýšení pozice ve vyhledávačích.

Schéma zpětných odkazů
Schéma zpětných odkazů

Takže velmi zjednodušeně:

Pokud na stránce "www.aaa.cz" je napsáno: Podívejte se na stránku "www.bbb.cz", mají tam to a to, jde o zpětný odkaz, který ze stránky www.aaa.cz vede na stránku www.bbb.cz.

Existuje-li více podobných odkazů, umístěných na různých webech odkazujících na stránku bbb, bude se stránka bbb zobrazovat ve vyhledávačích seznam a google výše, než jiná podobná stránka, na kterou vede méně zpětných odkazů než na stránku bbb.

Zpětný odkaz neboli backlink

Odkazuje-li více zdrojů či stránek na stránku bbb, vyhledávače jí hodnotí lépe, než když na ní vede málo odkazů, případně žádné.

Vyhledávač předpokládá, že pokud na stránku bbb odkazuje tolik zdrojů, bude zřejmě autoritativní a proto jí nabídne ve výsledcích hledání na dotaz na klíčové slovo, které je pro danou stránku bbb charakteristické a je na ní uvedeno v textu.

Kvalita zpětných odkazů

Protože ale stránek s podobným tématem na dnešním vysoce konkurenčním internetu přibývá, používají vyhledávače další doplňující techniky a parametry aby zobrazily nejlepší výsledek. Kromě dalších kritérií, kterými se nyní nebudeme zdržovat,  nehodnotí pouze počet zpětných odkazů, které se o vaší stránce zmiňují, ale také jejich kvalitu.

Protože zpětné odkazy vytváří lidé, mají tyto spontánní zpětné odkazy logicky různé texty, obsahují různá klíčová slova, jsou umístěny na různých místech, odkazují na různé části vašich stránek (nejen na homepage) a vznikají v různém čase, tak jak je lidé vytváří.

Každý člověk totiž použije jiný popis služby nebo produktu, který ho na vaší stránce zaujal. Použije i jiné klíčové slovo, odkáže na jinou část vašeho webu, protože někomu se líbí Peugeot a jinému Škodovka a odkaz umístí tam, kde je zvyklý si povídat s přáteli - na sociální sítě, na diskusní fóra, případně do komentáře stránek nějakého webu nebo webového magazínu, který o daném tématu píše.

Může také reagovat na nějaký článek svojí vlastní zkušeností nebo příspěvkem v diskuzním fóru.

To jsou ty nejcennější zpětné odkazy, jaké můžete získat.

Ještě hodnotnější ale je, pokud se o Vás zmíní nějaký hodně autoritativní web. Je ale podezřelé, pokud by většinu Vašich odkazů tvořily odkazy pouze z autoritativních webů.

Kvalitní zpětný odkaz by tedy měl odkazovat na vaší stránku pokud možno tímto způsobem.

Pokud je Vaše stránka nová, nebo o ní nikdo neví a chcete jí dostat na slušné místo ve vyhledávačích, budete jí muset pomoci vytvořením několika desítek či stovek zpětných odkazů.

Dříve se nejčastěji zpětné odkazy vytvářely pomocí zápisů do katalogů, dnes se vytváří pomocí PR článků publikovaných na PR webech.

Jak ale sami cítíte, jsou to úplně jiné zpětné odkazy než ty přirozeně vzniklé. Vyhledávače jim také nedávají tak velkou váhu, ale nějak začít musíte.


Ideální zpětný odkaz

Zde Vám předkládám obecná kritéria pro ideální zpětný odkaz. Protože ideály jsou většinou pouze vymyšlené, není ani reálné aby každý odkaz splňoval všechny podmínky.

 • zpětný odkaz by se měl nalézat na hodnotné stránce nebo autoritativním webu
 • na tematicky příbuzné stránce
 • na hodně navštěvované stránce
 • obklopen relevantním textem
 • na dobře viditelném místě a tím pádem i klikaný
 • kde bude málo jiných odchozích odkazů
 • přímý jednosměrný dofollow odkaz
 • trvale umístěný - dlouhodobý
 • vede na konkrétní stránku - podstránku, kategorii, službu nebo konkrétní zboží
 • má správný text
 • má přiměřené náklady


Orientační náklady na jeden zpětný odkaz se mohou pohybovat od několik Kč do několika tisíc Kč v závislosti na jeho předpokládaném přínosu.