Nadpis h1, h2, h3 - jak je správně používat?

06.06.2017

Tím, že na stránce webu je hlavní nadpis, sdělujete návštěvníkovi a vyhledávačům o čem asi nadepsaná stránka bude pojednávat. Protože každá podstránka webu by měla být na jiné téma, tak by tomu tématu a stránce by měl odpovídat i jedinečný nadpis.

My kontrolu stránky na přítomnost h1 děláme v analýze webu.  


Hlavní nadpis h1

Hlavní nadpis stránky se musí označit formátem h1 a měl by obsahovat důležité klíčové slovo pro danou stránku. 

Někdy je hlavní nadpis označen jako H1, Nadpis, Nadpis 1, Nadpis h1, Nadpis H1.

V administraci moderních webů je možnost při psaní nebo vkládání textu na stránku označit nadpis příslušnou odpovídající hodnotou. Tuto možnost většinou najdete v pásu nástrojů v rozklikávacím menu v položce pro formátování textu. Není vidět na první pohled a tak budete muset možná trochu pátrat.

Zápis nadpisu h1 ve formátu html vypadá takto: <h1>SEO služby</h1>


Ukázky administrací s hlavním nadpisem h1

Wordpres má pro nadpis H1 vyhrazenou celou horní kolonku, takže tam je to jasné:

Nadpis H1 ve worpressu
Nadpis H1 ve worpressu

Shoptet má práci s textem vyřešenou velmi podobně jako většina ostatních administrací.

H1 v administraci Shoptet
H1 v administraci Shoptet

Administrace systému Merlin je také velmi přehledná.

Nadpis H1 v administraci Merlin
Nadpis H1 v administraci Merlin

V administraci webnodu je řešení Nadpisu trochu jinak:

Nadpis H1 u webnode
Nadpis H1 u webnode


  • Z hlediska SEO optimalizace webu je to velmi důležitá informace jak pro lidi, tak pro vyhledávače. 
  • Každá stránka webu by měla mít pouze jeden hlavní nadpis h1.
  • Další podnadpis se označí jako h2.
  • Následující nadpisy ve struktuře stránky by měly být označeny h3 a níže.Že máte nadpis na stránce v h1 poznáte buď v administraci, případně zkontrolujete zdrojový kód stránky, kde nadpis má na tento tvar: <h1 >Hlavní nadpis</h1> . 


Nadpis h1
Nadpis h1

Shrnutí

  • Na stránce má být pouze jeden hlavní nadpis h1, ideálně obsahující klíčové slovo.
  • Po hlavním nadpisu následuje běžný text, označovaný jako "Format" nebo běžný text, či jen text.
  • Nadpis dalšího odstavce se potom označí nadpisem h2.
  • Pokud máte ještě další podnadpisy, měly by být označeny h3.
  • Základem je aby h1 a h2 byl na stránce pouze jednou. Všechny ostatní nadpisy mohou být h3 a výše.