Nadpis h1, h2, h3 - jak je správně používat?

06.06.2017


Tím, že na stránce webu je hlavní nadpis, sdělujete návštěvníkovi a vyhledávačům o čem asi nadepsaná stránka bude pojednávat. Protože každá podstránka webu by měla být na jiné téma, tak by tomu tématu a stránce by měl odpovídat i jedinečný nadpis.

Když se dělá analýza webu, tak kontrolu přítomnosti nadpisu h1 děláme vždy. Je to totiž velmi rozšířená chyba, která může bránit vzestupu na ještě lepší pozice.


Hlavní nadpis h1

Hlavní nadpis stránky se musí označit formátem h1 a měl by obsahovat důležité klíčové slovo pro danou stránku. 

Někdy je hlavní nadpis označen jako H1, Nadpis, Nadpis 1, Nadpis h1, Nadpis H1.

V administraci moderních webů je možnost při psaní nebo vkládání textu na stránku označit nadpis příslušnou odpovídající hodnotou. Tuto možnost většinou najdete v pásu nástrojů v rozklikávacím menu v položce pro formátování textu. Někdy není vidět na první pohled a tak budete muset možná trochu pátrat.

Zápis nadpisu h1 ve formátu html vypadá takto: <h1>SEO služby</h1>Ukázky administrací s hlavním nadpisem h1 

Wordpres má pro nadpis H1 vyhrazenou celou horní kolonku, takže tam je to jasné: 
Nadpis H1 ve worpressu
Nadpis H1 ve worpressu

Shoptet má práci s textem vyřešenou velmi podobně jako většina ostatních administrací.

H1 v administraci Shoptet
H1 v administraci Shoptet

Administrace systému Merlin je také velmi přehledná.

Nadpis H1 v administraci Merlin
Nadpis H1 v administraci Merlin


V administraci webnodu je řešení Nadpisu trochu jinak:

Nadpis H1 u webnode
Nadpis H1 u webnode

Že máte nadpis na stránce v h1 poznáte buď v administraci, případně zkontrolujete zdrojový kód stránky, kde nadpis má na tento tvar: <h1 >Hlavní nadpis</h1> . 

Například v prohlížeči Google chrome dáte na příslušné stránce povel Ctrl+U, tím se vám otevře zdrojový kód stránky. Zde dáte povel Ctrl+F a do kolonky napíšete první slovo z nadpisu. Uvidíte, že se barevně podkreslí a buď před ním bude <h1> anebo jiné číslo. Pokud tam nebude h1 ale jiné číslo, měli byste v administraci položku opravit. 


Nadpis h1
Nadpis h1

Shrnutí

  • Na stránce má být pouze jeden hlavní nadpis h1
  • Nadpis h1 by měl obsahovat klíčové slovo charakteristické pro danou stránku.
  • Po hlavním nadpisu následuje běžný text, označovaný jako "Format" nebo běžný text, či jen text.
  • Nadpis dalšího odstavce se označí nadpisem h2.
  • Pokud máte ještě další podnadpisy, měly by být označeny h3, h4 atd.
  • Základem je aby h1 a h2 byl na stránce pouze jednou.