Zpětné odkazy a linkovací služba: Klíč k úspěšnému linkbuildingu

07.04.2023

Zpětné odkazy, známé také jako "backlinks", jsou klíčovou složkou úspěšného online marketingu a zvyšování návštěvnosti webových stránek. Tyto odkazy vedou od jiných webových stránek zpět na váš web, což pomáhá zlepšovat SEO a zvyšuje důvěru návštěvníků ve vaši značku.

Graf nárůstu zpětných odkazů
Graf nárůstu zpětných odkazů

Linkbuilding je proces získávání těchto zpětných odkazů, který je důležitým prvkem off-page SEO. Umožňuje vytvářet silné a důvěryhodné propojení mezi různými webovými stránkami a zlepšuje pozici vašeho webu ve vyhledávači, jako je Google.

Existuje několik strategií a technik pro získávání zpětných odkazů, jako je například vytváření kvalitního obsahu, navazování partnerských vztahů s jinými webovými stránkami nebo využití zákazníků a dodavatelů pro umístění odkazu na jejich stránkách (Malá marketingová.cz). Nicméně, stále je důležité dodržovat etické metody a zásady, aby nedošlo k penalizaci vašeho webu ze strany vyhledávačů.

Zpětné odkazy

Zpětné odkazy, známé také jako "backlinks" jsou odkazy na jedné webové stránce, které odkazují na jinou stránku. Tyto odkazy jsou důležité pro vyhledávací optimalizaci (SEO) a pro zlepšení návštěvnosti webových stránek. V této části článku si představíme některé druhy zpětných odkazů a jejich význam pro SEO. Proces tvorby zpětných odkazů se nazývá "budování zpětných odkazů" neboli "linkbuilding".

Druhy zpětných odkazů

Existuje několik druhů zpětných odkazů, mezi které patří:

 • Interní odkazy: Tyto odkazy směřují z jedné stránky na stejném webu na jinou stránku ve stejném webu. Interní odkazy pomáhají návštěvníkům navigovat na webu a zlepšují jeho strukturu.
 • Externí odkazy: Tyto odkazy směřují z jedné webové stránky na jinou stránku na jiném webu. Externí odkazy zvyšují autoritu webové stránky a její důvěryhodnost u vyhledávačů.
 • Přirozené odkazy: Tyto odkazy jsou získávány bez jakékoliv prosby nebo snahy ze strany majitele webové stránky. Přirozené odkazy mohou být získány, pokud je obsah na webu kvalitní a užitečný pro návštěvníky.

Význam zpětných odkazů pro SEO

Zpětné odkazy hrají významnou roli v SEO, protože vyhledávače, jako je Google, je považují za důkaz kvality a důvěryhodnosti webové stránky. Google bere zpětné odkazy jako určitý důkaz kvality, a proto jim přikládá takový význam při hodnocení webových stránek.

Strategie získávání zpětných odkazů by měla zahrnovat analýzu odkazů konkurence, aby se zjistilo, jaké odkazy jsou pro ně efektivní a zda by mohly být také užitečné pro vaši webovou stránku (Malá marketingová.cz). Kromě toho byste měli získávat odkazy z relevantních zdrojů, které souvisejí s vaším oborem podnikání, a udržovat vyvážený poměr mezi interními a externími odkazy na vašem webu (Aira blog).

Úspěšný linkbuilding může zásadně rozdělit webové stránky, které jsou vidět, od těch, které jsou ve vyhledávačích Google a Seznam "neviditelné" (Žij Úspěšně.cz)

Linkovací služba

Linkovací služba je proces, který pomáhá webovým stránkám získávat zpětné odkazy z jiných webů. Tento proces je důležitý při optimalizaci pro vyhledávače (SEO) a zvyšování autority webových stránek. Existují různé strategie a techniky, které se používají k získávání zpětných odkazů, a výsledky často závisí na kvalitě obsahu a přístupu k linkbuildingu.

Výhody linkovací služby

Linkovací služba přináší několik výhod pro webové stránky a jejich majitele. Tyto výhody zahrnují:

 • Zvýšenou návštěvnost - zpětné odkazy mohou přivést uživatele z jiných webů na váš web. Čím více kvalitních zpětných odkazů máte, tím více návštěvníků můžete očekávat.
 • Zvýšení autority webu - autoritu webu hodnotí vyhledávače, jako je Google, a zpětné odkazy patří mezi důležité faktory, které tento algoritmus bere v potaz (Žij Úspěšně.cz).
 • Zlepšení pozice ve vyhledávačích - kvalitní zpětné odkazy nám pomáhají ve zlepšení pozice našeho webu ve výsledcích vyhledávání.

Rizika a Nevýhody

Na druhou stranu, linkovací služba také přináší některá rizika a nevýhody, které stojí za zmínku:

 • Riziko penalizace - používání špatných nebo neetických technik může vést k penalizaci od vyhledávačů, což by mohlo mít za následek pokles pozic ve vyhledávání a ztrátu návštěvnosti na webu.
 • Časová náročnost - linkbuilding je dlouhodobý proces, který vyžaduje čas a trpělivost (Rascasone.com).
 • Nekvalitní odkazy - získávání odkazů z nekvalitních zdrojů může z dlouhodobého hlediska negativně ovlivnit hodnocení vašeho webu ve vyhledávačích.

Je důležité přistupovat k linkovacím službám s opatrností a získávat zpětné odkazy pouze z kvalitních a relevantních zdrojů. Správná strategie a dobrá praxe v oblasti linkbuildingu vám pomohou optimalizovat váš web pro vyhledávače a zvýšit návštěvnost a autoritu vašeho webu.

Strategie linkbuildingu

Linkbuilding je klíčová součást SEO (optimalizace pro vyhledávače), která pomáhá získat vyšší pozice ve výsledcích vyhledávání, zvyšuje autoritu a důvěryhodnost značky. Tímto způsobem můžete dosáhnout vyšší návštěvnosti a popularitu vašeho webu. V této části se zaměříme na strategie linkbuilding a jejich techniky, stejně jako na nástroje, které mohou být užitečné pro úspěšný linkbuilding.

Techniky tvorby odkazů

Existují různé techniky tvorby odkazů, které mohou být účinné pro zisk zpětných odkazů na váš web. Níže je několik z nich:

 • Rozbitý linkbuilding - spočívá v nalezení nefunkčních odkazů na stránkách s potenciálním zájmem o váš obsah a nabídka nahrazení takových odkazů odkazem na váš web. (Backlinko)
 • Kvalitní obsah - Vytváření obsahu, který je zajímavý, informativní a hodnotný pro vaše publikum, což motivuje ostatní webové stránky k tomu, aby se na váš web odkazovaly. (Yoast)
 • Sociální média - Aktivní účast na sociálních médiích a navázání vztahů s reportéry a blogery ve vašem odvětví, což vede k novým odkazům na váš web. (Siegemedia)

Nástroje pro linkbuilding a pro analýzu zpětných odkazů

Kvalitní linkbuilding vyžaduje nejen správnou strategii, ale také efektivní nástroje, které usnadňují proces tvorby odkazů a analýzu výsledků. Existuje řada nástrojů, které vám mohou pomoci analyzovat a sledovat zpětné odkazy na vašem webu. Tato analýza je důležitá pro určení kvality a kvantity získaných odkazů a pro identifikaci oblastí, které je nutné zlepšit. Některé z populárních nástrojů zahrnují: 

 • Ahrefs - pomáhá sledovat a analyzovat zpětné odkazy vašeho webu. 
 •  SEMRush - poskytuje přehled o konkurenci, klíčových slovech a odkazech, které můžete získat pro váš web. 
 •  Majestic - sleduje a analyzuje kvalitu a množství potenciálních zpětných odkazů pro váš web.

Úspěšný linkbuilding vyžaduje kombinaci vhodných strategií, technik a nástrojů. Je důležité zaměřit se na tvorbu kvalitního obsahu, budování vztahů s klíčovými weby.

Tyto nástroje vám poskytnou podrobné informace o zpětných odkazech, jako je jejich hodnota, zdroje, anchor texty a mnoho dalšího. Investování do kvalitního nástroje pro analýzu zpětných odkazů vám pomůže lépe sledovat úspěšnost vaší linkbuildingové strategie a identifikovat příležitosti pro zlepšení. 

Měření a hodnocení úspěšnosti

Pro efektivní sledování úspěšnosti linkbuildingových snah je důležité zaměřit se na měření a hodnocení kvality a kvantity zpětných odkazů. Za tímto účelem je také vhodné využít různé nástroje pro analýzu zpětných odkazů.

Kvalita a kvantita odkazů

Kvalita zpětných odkazů hraje klíčovou roli ve výkonu webových stránek v organických výsledcích vyhledávání. Je důležité získávat odkazy z webových stránek s vysokou autoritou a relevancí zdroje. Kvantita odkazů také hraje roli, ale měla by být vyvážena kvalitou. Při hodnocení úspěšnosti je tedy dobré sledovat nejen počet získaných odkazů, ale také jejich kvalitu.