Ochrana osobních údajů

Provozovatelem stránek je společnost Geminet s.r.o. Jaurisova 515/4, Praha 4 - Michle, 14000, IČ 256 52 702, neplátce DPH.

Spisová značka: C 58296 vedená u Městského soudu v Praze
ID datové schránky: pmk72jq
Společnost zastupuje Petr Bouchner - jednatel: 

tel: +420 728 671 624 - info@seo-geminet.cz


Provozovatel je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00058578.
Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.
Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje.
Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb, pro marketingové a statistické účely nebo za účelem zkvalitňování služeb.

Jaké osobní údaje shromažďujeme

O uživateli shromažďujeme tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefon, fakturační údaje

Jak s osobními údaji nakládáme

Veřejné i neveřejné osobní informace jsou zpracovávány a uchovávány v zabezpečeném formátu v databázi provozovatele. Přístup k informacím o uživateli má pouze provozovatel webu a majitel společnosti Geminet s.r.o.